ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Uchwały Rady


Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska POIA w Rzeszowie podjemuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Prezesa.

Protokoły z posiedzeń Rady zawierają informacje dot. m.in. podjętych uchwał.

Podejmowane uchwały dotyczą:

- przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty

- przedłużenia czasu trwania okresu edukacyjnego  szkoleń ciągłych  farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 

- przyznania w ramach funduszu zapomogowego: refundacji kosztów specjalizacji, refundacji kosztów uzyskania tytułu lub stopnia naukowego, wsparcia członka Izby w przypadku choroby

- inne