ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Majątek jednostki


 DOCHODAMI IZBY APTEKARSKIEJ SĄ:

- składki członkowskie;
- zapisy, darowizny, dotacje;
- wpływy z działalności gospodarczej;
- inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

Podstawa prawna:

art. 64 Ustawy o Izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1419)

oraz UCHWAŁA NR 24 /VI/2013 PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: składki członkowskiej od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.